Akademia e konsumatorit 6

📆 Qendra “Konsumatori Shqiptar”, ditĂ«n e premte,mĂ« datĂ« 17 Maj 2024, zhvilloi sesionin e radhĂ«s sĂ« AkademisĂ« sĂ« Konsumatorit 6.

📝📝KĂ«tĂ« javĂ« fokusi i AkademisĂ« ishin kontratat standarde pĂ«r marrjen e shĂ«rbimeve universale, si furnizimi me ujĂ« dhe energji elektrike.

🎓 Lektoret e ftuara ishin:

  • đŸ—Łïž Znj. Erjola Sadushi, Komisionere, Enti Rregullator i EnergjisĂ«, diskutoi temĂ«n “Kontrata e Furnizimit me Energji Elektrike: Kuadri Ligjor dhe Institucional”. Ajo theksoi rĂ«ndĂ«sinĂ« e transparencĂ«s dhe mbrojtjes sĂ« konsumatorit nĂ« kĂ«tĂ« proces.
  • 💬 Znj. Julia Guga, DrejtoreshĂ« pĂ«r Mbrojtjen e Konsumatorit, Enti Rregullator i EnergjisĂ«, shpjegoi nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« detajuar sfidat dhe zhvillimet e fundit nĂ« sektorin energjetik, duke sjellĂ« njĂ« diskutim mbi rregulloret dhe ligjet qĂ« ndikojnĂ« furnizimin me energji elektrike.
  • đŸ—Łïž Znj. Fjola Beqiri, DrejtoreshĂ« Juridike e Konsumatorit, Enti Rregullator i Ujit, trajtoi temĂ«n “Kontrata e Furnizimit me UjĂ«: Kuadri Ligjor dhe Institucional”, duke nxjerrĂ« nĂ« pah rĂ«ndĂ«sinĂ« e sigurisĂ« dhe cilĂ«sisĂ« sĂ« shĂ«rbimeve tĂ« ujit pĂ«r konsumatorĂ«t.

đŸ‘„ Temat u pritĂ«n me interes tĂ« madh nga pjesĂ«marrĂ«sit, duke sjellĂ« diskutime tĂ« frytshme dhe konstruktive mbi çështjet e trajtuara.

#KonsumatoriShqiptar #AkademiaKonsumatorit #EnergjiaElektrike #FurnizimiMeUje #KuadriLigjor #Institucional #Diskutime #NdĂ«rgjegjĂ«sim #Sukses 🌍