Akademia e Konsumatorit

Akademia e Konsumatorit
Vazhdon rrugëtimin e saj…
“Siguria ushqimore”ka qëne tema e trajtuar këte here tek Akademia,duke prekur elemente shumë te rendesishem për të gjithe ju ne rolin si konsumatorë,të tillë si:
📌1️⃣Cilat janë problemet kryesore qe lidhen me sigurine ushqimore?
📌2️⃣Si ndikon Konsumatori ne Sigurine Ushqimore?
📌3️⃣Çfare duhet te përmbaje etiketa e produkteve ushqimore?
📌4️⃣Cila është rëndësia e pajisjes me kupon tatimor?
📌5️⃣Cili ështe roli i insitucionit përgjegjës?
6️⃣ Raporti midis cilësisë dhe sigurisë?
📌7️⃣Produktet Bio apo produkte të konservuara?➡️
Përgjigjet e disa pyetjeve të mesiperme mund ti gjeni
Të gjitha leksionet e Akademise 3️⃣ofrohen nga profesionistë të certifikuar të fushës.
Këtë javë ishin të ftuar ekspertët: Dr. @Yllka Allaraj,

Alban Zusi
Granit Sokolaj
Akademia e Konsumatorit 3️⃣ zhvillohet me mbeshtetjen e #QendraKonsumatoriShqiptar dhe #FriedrichEbertStiftung.